Toolboxen

Achtergrondinformatie bij diverse veiligheids thema’s

Met deze toolboxen deel ik graag mijn kennis en expertise met u en w medewerkers.

Gratis te downloaden! Regelmatig zullen hier nieuwe toolboxen aan toegevoegd worden. Bent u op zoek naar een specifieke toolbox? Neem dan contact op.

2020

Beeldschermwerk

Dit is een beschrijving van wat er in deze toolbox staat.

2020

Beeldschermwerk

Dit is een beschrijving van wat er in deze toolbox staat.

Veiligheid

 • HSE management

 • Risico Inventarisaties en Evaluatie (RI&E)

 • Verdiepende / aanvullende RI&E

 • Machinerichtlijn / CE

 • ATEX
 • Explosieveiligheids documenten

 • Zonering t.a.v. ATEX

 • Werkplekinspecties

 • Werkplek onderzoeken

 • Opzetten van veiligheidsplannen en procedures

Gezondheid (arbeidshygiëne)

 • Verdiepende/aanvullende RI&E

 • Blootstellings metingen

 • Trillingsmetingen

 • Geluidsmetingen

 • Fysieke belasting

 • Werkplekonderzoeken (WPO)

 • Beeldscherm WPO

 • EMV (Telecom)

 • Opstellen gevaarlijke stoffen register

 • Stoffenmanager

Opleidingen & Advisering

 • Projectmatige advisering en begeleiding

 • Opleidingen:

  • Werken op hoogte
  • Gasmeten
  • Fysieke belasting
  • Beeldschermwerkplekken
  • ATEX basis
  • Hittestress / warmtebelasting
 • Maatwerk trainingen

Laten we kennismaken

Als gedreven en pragmatische HSE manager adviseer en ondersteun ik, Lucien Wagterveld, U bij het tot stand komen van uw eigen arbobeleid gedragen door alle lagen binnen uw organisatie, van hoog tot laag.