Als gedreven en pragmatische HSE manager…

adviseer en ondersteun ik, Lucien Wagterveld, u bij het tot stand komen van uw eigen arbobeleid dat gedragen wordt door alle lagen binnen uw organisatie.

Door dit in het eigen bedrijfsbeleid te implementeren wordt dit een onderdeel hiervan en is het geen op zich staand arbobeleid hierdoor zal de organisatie groeien, met het oog op goede arbeids omstandigheden voor iedereen. 

Veiligheid

 • HSE management

 • Risico Inventarisaties en Evaluatie (RI&E)

 • Verdiepende / aanvullende RI&E

 • Machinerichtlijn / CE

 • ATEX
 • Explosieveiligheids documenten

 • Zonering t.a.v. ATEX

 • Werkplekinspecties

 • Werkplek onderzoeken

 • Opzetten van veiligheidsplannen en procedures

Gezondheid (arbeidshygiëne)

 • Verdiepende/aanvullende RI&E

 • Blootstellings metingen

 • Trillingsmetingen

 • Geluidsmetingen

 • Fysieke belasting

 • Werkplekonderzoeken (WPO)

 • Beeldscherm WPO

 • EMV (Telecom)

 • Opstellen gevaarlijke stoffen register

 • Stoffenmanager

Opleidingen & Advisering

 • Projectmatige advisering en begeleiding

 • Opleidingen:

  • Werken op hoogte
  • Gasmeten
  • Fysieke belasting
  • Beeldschermwerkplekken
  • ATEX basis
  • Hittestress / warmtebelasting
 • Maatwerk trainingen

Wat kan ik voor u betekenen?

Mijn ideale klanten zijn alle bedrijven. Van grote complexe organisaties waar alles al redelijk geregeld is maar onderhouden, aangepast / verbeterd moet worden, als ook kleinere organisaties waar bovengenoemde uiteraard ook van toepassing is, maar waarin vaak ook de hele vergunning problematiek, contact met overheden, provincies, gemeenten en bijvoorbeeld de arbeidsinspectie een rol spelen.

U kunt dan denken aan ondersteuning van een HSEQ / KAM afdeling voor arbo brede vraagstukken, maar ook voor hele specifieke vraagstukken op het gebied van gezondheid (arbeidshygiëne) zoals bijvoorbeeld; beoordeling van mogelijke blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen of op het gebied van veiligheid aan bijvoorbeeld het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten.

Meer als een soort spin in het web dus.

Toolboxen

Op de “Toolbox” pagina vindt u een aantal toolboxen die u kunt gebruiken om uw personeel voor te lichten.

Partners

ArboWagt werkt samen met: